Je bent meer

Speel je de hoofdrol in je eigen leven?

Sta je wel eens stil bij hoe je jezelf in de loop der tijd ontwikkeld hebt? Vanaf onze prilste jeugd zijn we constant onderhevig aan verandering. In je jeugd heb je maar 1 prioriteit: groeien en leren. Door de afwezigheid van verantwoordelijkheden ben je dan flexibel, meegaand en sta je makkelijk open voor verandering.

Zodra we in contact komen met de eerste verplichtingen neemt deze flexibiliteit af en maken we meer onze eigen keuzes. Opgelegde structuren waarbinnen je een plek moet vinden, regels die opgelegd worden, iemand die zegt wat je moet doen, maken dat we manieren ontwikkelen om hiermee om te gaan.

Niet iedereen zit te wachten op veranderingen of weet altijd hoe dit aan te pakken.

Je wilt graag iets veranderen, je wilt niet veranderen of je moet veranderen. Alle drie gevallen hebben hun eigen uitdaging: hoe, wat zijn consequenties, hoe pas ik dit in in mijn eigen plannen? Denk aan situaties van sociale aard of in de werksfeer en je begrijpt dat veranderen een stressvolle periode met zich mee kan brengen.

Waar sta ik?

Dat is de vraag die je jezelf stelt wanneer verandering zich aandient. Weten wie je bent, wat je kunt, waar je krachten liggen, waar nog groeimogelijkheden liggen en in hoeverre je karakter en overtuigingen je bewust en onbewust helpen of juist belemmeren. Deze kennis van jezelf bepaalt hoe je met de verandering om kunt gaan, het zal je blik verruimen en de rust brengen om met vertrouwen te gaan waar je wil.

Kom thuis bij jezelf!

Dit is precies waar ik je graag bij help. Met behulp van beproefde technieken en tools en mijn eigen, zeer ruime ervaring en kennis op het gebied van verandering.

Wil je meer weten, wat er zoal nog meer in je zit, onontwikkeld of naar de achtergrond verdwenen, neem contact met me op!

Je bent zoveel meer dan wie je vandaag denkt te zijn.