Karakter

Het Griekse werkwoord charasso betekent: kerven, insnijden, graveren. Character is dus: het ingegraveerde, het merkteken. Vandaar is het een afgesproken, overeengekomen kenteken. Ook in de zin van toverformule komt het voor. Pas later wordt het woord in figuurlijke zin gebezigd voor datgene waardoor iets onderscheiden wordt van iets anders. Dan wordt het ook op personen toegepast en wordt de betekenis: het geheel der geestelijke hoedanigheden van iemand, zowel aangeboren als aangeleerd. Maar ook in de zin van rang, waardigheid komt het voor.

Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven.

Johann Wolfgang von Goethe